Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Ørsteds Effekt

Hans Christian Ørsted (1777-1851) var den förste som märkte att en elektrisk ström påverkade magneter.


Video om kompass intill startkabel

Du kan enkelt gör om hans försök genom att lägga en kompass intill (och helst parallellt med) startkabeln i en bil.

Kabeln går från bilbatteriet till startmotorn och Du kan se på dess dimensioner att den är tänkte för starka strömmar: den är kort och grov.

Notera att kabeln går från batteriets negativa pol till jord och därför går det både startström och laddningsström i kabeln.


Uppföljningsfrågor:

Kompassen i filmen låg på den svarta kabeln till batteriet. Vilken pol (plus eller minus) på batteriet är den kopplad till? Tips: Röd isolering/markering bruka man använda på pluspolen. Blå eller svart markering brukar man använda på den negativa polen. Svar

När ström går till startmotorn, vilket håll (vänster eller höger vid kompassen) kommer strömmen (ej elektroner) att gå i den svarta kabeln? Svar

Vid startögonblicket så vrids kompassnålen vinkelrätt mot kabeln. En kompassnåls röda ände pekar i samma riktning som magnetiska fältet den befinner sig i. Vilken riktning har det magnetiska fältet kring startkabeln då startströmmen går genom den ("bortåt" eller "hitåt" i bilden)? Svar

När motorn startat vad händer med kompassnålen? Svar

Vad skulle det kunna bero på? Svar

Tångamperemeter och startkabel

Egentligen är tångamperemätaren enbart avsedd för mätning av växelströmmar. I startkabeln är dock strömmen som ändras så kraftig att tångamperemätaren ger utslag för denna likström, även om den inte visar dess rätta värde.

Startström för en bil brukar vara mellan 50-500 A. Det är viktigt att startbatteriet har låg inre resistans.
En start kräver ca 0,2-2Ah och utgör en liten del av batteriets totala kapacitet, ca 100 Ah.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande