Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Neutral och laddad atom

Om du klickar här så visas fyra laddade partiklar i animationen nedan.
(Tyvärr så visar programmet inte alltid fältlinjer med korrekt täthet. När man har flera laddningar, kan det se ut som om det saknas fält på ställen där det till och med kan finnas starka fält.)

Du kan dra omkring laddningarna med musen.
Om två laddningar överlappar varandra kommer deras laddningar att läggas ihop.

• Vad händer om du lägger ihop (1) och (2)? Svar

• Vad händer om du lägger ihop (1) och (3)? Svar

• Vad händer om du lägger ihop (2) och (4) (förutom 1 och 3 som du har gjort redan)? Svar

Ny grupp laddningar kan du få genom att klicka på länken.

• Kan man i detta fall få bort fältet genom att sätta ihop laddningarna? Svar

Atomer
Du får en ny situation om du klickar här: två neutrala atomer.
I varje "atom" är det lika många elektroner (negativa, här blåa) som protoner (positiva, här röda).

• Syns det något fält nu? Svar

• Vad händer om man tar bort en (blå) elektron från den vänstra atomen och för över den till den högra atomen, vad händer? Svar
Sammanfattning

En kropp är neutral om den innehåller lika många negativa som positiva laddningar (oftast elektroner respektive protoner). På avstånd har en sådan kropp inget elektriskt fält. Den kan möjligtvis ha ett dipolfält som uppträder om laddningarna är förskjutna från varandra.

En kropp är laddad om antalet positiva laddningar skiljer sig från antalet negativa laddningar. Då det är elektroner som brukar vara lättast att påverka så innebär vanligen en positiv laddning att en elektron avlägsnats så att kroppen har färre elektroner än protoner. En negativ laddning innebär att kroppen har fler elektroner än protoner.

Det finns laddade subatomära partiklar som beta- (en elektron) och alfa- (två protoner plus två neutroner) partiklar med mera, men oftast gäller det kroppar som består av en eller flera atomer.

Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid Davidson College
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande