Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Elektriska Kraften kring en Punktladdning

Den enklast tänkbara laddningen är en punktladdning. Du kan studera hur den elektriskt påverkar omgivningen genom att föra en liten positiv provladdning omkring den.
  • I appleten kan Du dra omkring den lilla provladdningen och samtidigt se vilken kraft den påverkas av.
  • Svarta pilen, "kraftvektorn", anger dess riktning och längden varierar med kraftens styrka.
  • Du kan med musen dra omkring provladdningen, och då avläsa dess x- och y-koordinater (relativt laddningen som finns i (0; 0)) och platsens fältstyrka, |E|, i gula rutan nedtill vänster i appleten.
  • Du kan använda länkarna nedan för appleten för att prova en mängd olika situationer.


En + laddning, ändra:
Lägen: V | N | | Ö
Avstånd: ½ |1 | 2
hela vektorfältet

   

En - laddning, ändra:
Lägen: | | | Ö
Avstånd: ½ | 1 | 2
hela vektorfältet

Sammanfattning

• Hur är fältet/kraften riktad för en positiv laddning? Svar

• Vad händer med kraften om Du fördubblar avståndet till laddningen? Svar


Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande