Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Praktisk mätarhantering

i sidan: inkoppling & mätartyper | handhavande fel | instrument fel 

Inkoppling av mätaren - innan inkoppling

Stäng av spänningskällan. Koppla en gren av kretsen från spänningskällans + pol, gärna med en röd sladd . Koppla in de olika komponenterna i kopplingsschemat (utom Voltmätarna) tills Du har kommit tillbaka till spänningskällans - pol, (gärna med svart sladd. Däremellan kan det vara mera diskutabel om Du ska ta röd eller svart kabel. Sedan kan Du koppla (parallella) förgreningar som inte kom med i "första kretsen". Då kan även Voltmetern kopplas in.

Voltmeter

Man brukar ha en röd sladd kopplat till V och en svart eller blå sladd till COM .

Då mätaren skall uppleva samma spänning som den del av kretsen som undersöks skall den kopplas parallellt med den delen av kretsen. För att undvika problem bör man börja med högsta möjliga mätområde, då voltmetern har dess högsta resistans. Observera att det är separata mätområdesinställningar för växelspänning AC och likspänning DC.

Amperemeter

Då mätaren skall uppleva samma ström som den del av kretsen som undersöks skall den kopplas i serie med den. Du bryter alltså kretsen och sätter in amperemätaren som en del av kretsen. För att inte amperemätaren skall störa kretsen mer än nödvändigt brukar den ha mycket liten resistans. Observera att detta innebär att man löper STOR RISK att få en stark ström genom den om man kopplar den parallellt med en spänningskälla! Detta kan skada båda mätaren och delar av kretsen. Denna felaktiga inkoppling är den vanligaste orsaken till brunna säkringar i mätaren. Det kan räcka med att man passerar (m)A-mätområden när man vrider ratten mot volt när man har kopplat mätaren till spänningskällan.

Inför en avläsning måste Du kontrollera: mätområdesväljare (ratt, tryckknapp), eventuellt var mätsladdar kopplats in.
Ex: ratten ställs på " 6A 20A " svarta mätsladden kopplas till " COM " och röda till kontakten " 20A ". Då är mätaren inställd för att mäta strömmar upp till 20A. Om det gäller ett visarinstrument är då 20A = fullt skalutslag. Kontrollera om det finns en skala vars högra ände slutar på 20. I så fall avläser man längs den skalan. Finns det ingen "20" skala, så kollar man om det finns 2 (eller 200) som man avläser och sedan multiplicerar (respektive dividerar) med 10.
Det är inte så vanligt, men om dessa (2, 20, 200) skulle saknas, kan man välja 1, 10 eller 100 och multiplicerar med 20, 2 eller 0,2.

Ohmmeter

Vid resistansmätning får man inte ha annan ström genom komponenten än den som mätaren ger. Om komponenten ingår i en krets måste Du lossa komponentens ena ände för att inte mäta en sammansatt resistans på grund av övriga komponenter i kopplingen.

Resistansmätning med analoga instrument brukar avläses på en skala där noll ström = nålen ligger kvar till vänster, innebär "oändlig" resistans. Om komponenten leder bra (mycket ström) så går nålen mot höger. Om man "kortsluter" mätsladdarna skall nålen gå hela vägen fram till noll på ohm skalan. Gör den inte det (till exempel då mätarens batteri börjar ta slut) skall man justera med ohm nollställningsratt.

  OL  = "Out of limits" (utanför gränserna), antingen utanför mätområdet eller "oändlig" resistans. Vissa mätare visar 1    alltså inte 1.00

Vanligaste fel vid handhavande

Amperemätare ska kopplas i serie!
Om man kopplar amperemätare parallellt med en spänningskälla så blir den som en kortslutning på grund av dess låga resistans och säkringarna brinner (ev båda i källan och mätaren).

Voltmätare ska kopplas parallellt!
Om man kopplar en voltmätare i serie med en krets så blir det nästan ingen ström på grund av voltmeterns höga resistans.

Fel polaritet
Instrumentets plus-sladd kopplas till fel uttag. Om det är ett digitalt instrument så visas ett - tecken där man inte skulle väntat det. Ett analogt instruments visare försöker gå åt fel håll. Om man inte märker att den "SLÅR I BOTTEN" kan man tro att kopplingen är spänningslös.

Val av mätområde
Om man börjar med ett känsligt mätområde utan att veta att mätvärde kommer att "rymmas", kan man i värsta fall förstöra instrumentet eller åtminstone dess säkring.

Börja med största mätområdet (för det slag av mätning, A eller V) och öka sedan känslighet. OBS! till exempel: 3 A är större än 200 mA.

Avläsning
Detta kräver en egen sida, i synnerhet när det gäller visarinstrument.

Avstängning
När det gäller batteriberoende instrument måste man sätta på och stänga av dem. Det brukar inte vara något problem att komma ihåg att sätta på det när det inte händer något. Däremot är det väldigt lätt att glömma att stänga av. Då kan batteriet vara dött (OCH möjligen börjat läcka och förstört mätaren!).

Vanligaste instrument fel

Batteriet slut
För vridspoleinstrument brukar dåliga batterier bara drabba ohmmätning. Digitala instrument går inte alls utan batteri (ofta 9-volt typen).

Nollställning
För vridspoleinstrument skall nålen peka mot noll på skalan när instrumentet ej är inkopplat. Mekaniska slag och olika lägen (stående och liggande) kan leda till att nålen ligger fel och drabbar alla avläsningar. Det brukar finnas en nollställningsskruv, oftast nära nålens vridpunkt. Ibland kan skruven finnas på baksidan.

Säkring
Om man kopplar en mätare felaktigt (oftast genom att ha strömmätningsläge på mätaren och koppla den parallellt) kan det gå en alltför stor ström genom den. Mätare brukar ha säkringar som skyddar mätdelen. På finare instrument kan dessa säkringar var rätt dyra (t ex 50-100kr för grövre FLUKE säkring) då deras resistans påverkar mätavläsningen och måste vara exakt känd.

Har säkringen brunnit (man kan också säga "gått" som är kort för "gått sönder") kommer man inte att kunna mäta ström för deta mätområde. Däremot brukar Volt- och Resistans-mätningar kunna fungera som vanligt. Det finns ofta ett sätt att koppla sladdar till mätaren för att kolla om säkringen är hel utan att öppna den. Se i bruksanvisningen!

Oftast måste man skruva loss baksidan för att ersätta säkringen som måste vara av rätt "märkström". Ibland kan det finnas en hållare därinne för en extra säkring. Om den inte har rätt storlek (det brukar stå angivit på höljet eller bredvid säkringsplatsen), t ex 10A, så kan man sätta in en annan säkring, de har oftast samma fysika mått, men det är inte lämpligt. Skulle man sätta in 20A t ex så skulle 19A kunna gå igenom och förstöra mätaren utan att säkringen går. Om man sätter in en mindre t. ex 5A så är mätaren skyddad, men om man får till exempel en ström på 6A så kommer säkringen att gå utan att man kan mäta den. Strömmar under 5 A skulle fungera som vanligt

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande