Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Batterier och inre resistans

Seriekopplade

  Ett batteri      Två i serie   


Börja med ett enkelt batteri med inre resistans r och ems e.  (Ems betecknades tidigare emk [engelska: emf]) (OBS: Resistansen r är inte avbildad. Det är en del av batteriet. Ibland ritas det in som en resistor i serie med batteriet).

Variera med hjälp av dragreglaget belastningsresistorn (R) och därmed strömmen. Ett diagram ritas då upp.
Gör sedan på samma sätt för seriekopplade batterier.

Vilket samband råder mellan eserie och e
Vilket samband råder mellan rserie and r
Vilket samband råder mellan Imax,serie och Imax?

Svar

Parallellkopplade

  Ett batteri    Två parallella  


Börja med ett enkelt batteri med inre resistans r och ems e.  Variera med hjälp av dragreglaget belastningsresistorn (R) och därmed strömmen. Ett diagram ritas då upp.

Sedan gör på samma sätt för parallellkopplade batterier.

Vilket samband råder mellan eparallell och e
Vilket samband råder mellan rparallell and r
Vilket samband råder mellan Imax,parallell och Imax?

Svar

Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande