Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Höjdanalogi för enpunktsladdning

Ett vanligt sätt att visa ett elektriskt fält är med vektorer (pilar) som i den högra appleten. Här har de försökt ge en känsla av styrkan med olika färger: (Starkt=Svart - röd - grön - blå=svag). Du kan klicka i appleten med musen på olika punkter och avläsa läge, spänning och fältstyrka.

Ett annat sätt att tänka sig kraftfältet omkring en laddning är att göra en analogi till en 3-dimensionell yta som i vänstra appleten. Provladdningen motsvarar då en kula som skulle påverkas av lutningen. Man ser hur kulan (en positiva laddning) skulle rulla bort från en positiv laddning och rulla in mot en negativ laddning. Man känner också hur kulan har en viss energin (som kan bli rörelse) som hör ihop med dess läge, potentiellenergi.

Detta appletpar visar punktladdningar av olika styrka och teckentyp.


Den animerade bilden till höger visar vad som händer när de olika parametrarna ändras (i en applet som liknar den nedan).
Handhavandet av appleten
  • Du kan ändra laddningen på punktladdningen i appleten nedan till olika värden genom att klicka på länkarna ovanför appletarna (eller med accesskeys Alt + 1, T, 5 eller M ev följd av ENTER).
  • Du kan avläsa läge och fält eller spänning (i ett gult fält ner till vänster) genom att klicka på en punkt.
  • Du kan vrida 3D bilden genom att dra med musen.
  • Du kan även dra runt och ändra form på sakerna med musen, tillsammans med Shift (zoom) eller Ctrl (flytta).

Punktladdning med potentialen:
+10 Volt
, som "topografisk karta" | +5 Volt | minus 10 volt

vrider 3D:
elevation 5°
| 40° | 80°
|avstånd(?) 1 | 100


Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande