Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Schemasymboler

För att enkelt kunna beskriva kretsar brukar man använda en del enkla symboler. För Fysik A är det främst dessa som kan vara aktuella. De flesta symboler är länkade till bilder av riktiga komponenter.Symboler är som alltid tänkta för att mycket enkelt kunna beskriva det väsentliga i ett visst sammanhang. I elläran brukar det vara "vilken del av vad är kopplad till vaddå?" Det finns massar med andra komponenter som alla har sina symboler. Det kan också finns flera symboler som används i olika länder/tider för samma sak: lampa, säkring, resistor för att ta några exempel.

Här kan de se andra El-krets symboler, somliga animerade.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande