Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Serie/parallell?

Hur kan man se vad som är seriekopplad och vad som är parallellkopplad? Då man räknar väldigt olika i de olika kopplingarna, måste man kunna skilja de åt.

Seriekopplade

Om R1 är i serie med R2 då kommer strömmen (elektronerna) som går genom R1 att även gå genom R2. Det kan inte vara en del som går en annan väg.

Det är samma ström genom alla seriekopplade komponenter.

Om man kopplar flera spänningskällor i serie, adderas deras spänningar.

Om det är spänningsfall över flera seriekopplade resistorer så är den spänningsfallet över samtliga lika med summan av spänningarna över varje del. Man kan också säga att spänningsfallet fördelas över dem.

3 lika serie resistorer
I denna enkla seriekoppling ser man att strömmen är samma genom alla delar och att spänningen (positiv visad med den gröna färgen) sjunker stegvis när det går genom resistorerna.

 

Parallellkopplade

För parallellkopplade komponenter, som dessa resistorer, gäller att samma spänning finns över alla. Man kan se att den gröna färgen (som visar positiv i denna simulering) når fram lika starkt till alla 3 komponetner.

Man ser att strömmen delar upp sig över de. Strömmen till de är lika med summan av de 3 delströmmarna.

Övningsexempel

Hur är resistorerna kopplade i nedanstående kretsarna?

Tips 1
Svaret:

Tips 1 (Alla)
Svaret:

Tips 1
Svaret:

3 lika parallella resistorer Tips 1
Svaret:

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande