Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Elektroskopets laddning genom Influens

I denna simulering visas ett instrument som användas för att påvisa och mäta laddning. Det finns ett lättrörligt metallblad som hänger intill och elektriskt kopplad till en fast metalldel som är isolerad från jorden men med förbindelse till en platta ovanför.

Ovanför finns en laddad stav med röda laddningar. Rött brukar användas för positiva laddningar. Det skulle kunna vara en glasstav som gnuggats med silke. Glaset blir då positivt laddat (genom att tappa elektroner till silke). Olika ämnen kan ha olika tendenser när det gäller att anta en viss laddning: förteckning.

I metalldelarna av elektroskopet kan elektroner (blå laddningar) påverkas av laddningar i närheten så att de flyttar på sig. Ställen som elektroner lämnat blir positiva.

Glasstaven är en isolator, så de uppkommna laddningarna kan inte flytta sig i den. I simulering nedan kan man följa två fall:

 1. Staven närmar sig, nuddar plattan på elektroskopet och dras bort.
 2. Staven närmar sig och dras längs plattan innan den dras bort.

Prova båda varianter och svara på frågorna.

 

Fall 1. Nudda

 1. Gör elektroskopet utslag innan den nuddas av staven?
  Svar:
 2. Vad händer då plattan nuddas?
  Svar:
 3. Vad händer när glasstaven dras bort?
  Svar:

Fall 2. Stryka av

 1. Vad händer då staven stryks utmed plattan?
  Svar:
 2. Vad händer när glasstaven dras bort?
  Svar:
 3. Vilket sätt är effektivaste för att ladda upp elektroskopet med en laddad isolator?
  Svar:
 4. Skulle det spela någon roll om staven hade varit negativt laddad (till exempel en ebonitstav)?
  Svar:
 5. Skulle det spela någon roll om man hade en laddad metallcylinder (på ett isolerande handtag) i stället för staven?
  Svar:

Här kan du se en film av hur det ser ut i verkligheten:

Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"
skapad Andrew Duffy / Översatt och utökad Jeff Forssell

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande