Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Mätövning i kretsar

Tolka skalor och mätområden

Vad är fullt skalutslag på den röda skalan? Svar:

Vad är fullt skalutslag på den blåa skalan? Svar:

Vilken skala skall man använda om mätaren står på "Amp (eller DCV) 25"? Svar:

Vilken skala skall man använda om mätaren står på "Amp[eller DCV] 10"? Svar:

Vilken skala skall man använda om mätaren står på "Amp[eller DCV] 2.5"? Svar:

Om det pekar på "10", vilket tal innebär det? Svar:

Mätområdet är valt med det blåa skjutreglaget. Vilket mätområde är valt i bilden? Svar:

Avläs mätaren i bilden! (Kom ihåg enheten!) Svar:

Mäta i en krets

Denna krets är egentligen en så kallad "Wheatstone brygga" men Du kommer att mäta lite olika punkter på den. I bilden till höger är olika anslutningspunkter markerade med bokstäver. G och H är + och - polerna på mätaren och Du kan dra ut mättrådar från dessa till de olika punkterna A-F i kretsen. I bilden är GC och HD kopplade som man brukar göra för en Wheatstones brygga.

Koppla nu GB och HE. Du drar helt enkelt med musen från punkten G till punkten B. Då blir det ett blått streck som förbinder de. Sedan gör du på samma sätt för H till E. Vilken spänning råder mellan B och E?
Svar:

Vilken punkt (av B och E) har högre spänning?
Svar:

Om du kopplar G till E och H till B i stället, vad händer?
Svar:

Vad är strömmen med samma inkoppling (G till E och H till B eller G till B och H till E)?
Svar:

Koppla ihop G till B och H till A! Vad är spänningen nu?
Svar:

Koppla ihop G till F och H till A! Vad är spänningen nu?
Svar:

 

Extra övning: Mäta en okänd resistans

Wheatstone bryggan kan användas för att jämföra spänningar och i detta fall resistanser. Här skall du bestämma resistansen Rx genom att koppla mätaren till punkten C och D och justera skjutresistansen tills mätaren visar noll. Skjutresistorn R2 kan ändras genom att dra släpkontakten på den eller genom att skriva ett värde i R2 rutan (ej R2 max och kom ihåg att använda . som decimal).

När spänningen/strömmen mellan CD är noll, kan du använda Rx = (R1/R2)*R4. Sedan kolla ditt svar genom att skriva i rutan efter What is the unknown resistance?

Ursprunglig Engelsk text:

Measure an unknown resistance

The Wheatstone bridge is used to determine an unknown resistance (Rx in our case) by adjusting a known resistance so that the measured current is zero. To make it more fun, you can measure voltage and current at any places in the circuit below. Just drag the plus and minus connectors of the multimeter to any place on the wire. The variable resistor at R2 can be changed either by dragging the green slider or by typing a number in the text field below.

Tip: To determine the resistance put one connector each at the upper and lower corner of the rhombus, put the meter to the most sensitive voltage setting and determine the resistance R2 at which there flows no current through the multimeter. In this case the formula for Rx is given by Rx=(R1/R2)*R4.

To find more information on how and why this experiment works, look at the background

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande