Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Analog avläsning

Traditionellt har man avläst elektriska storheter med visarinstrument. En "nål" eller "visare" pekare på en skala och sedan uppskattar man vilket numeriskt värde det motsvarar. Då värdet kan uppskattas olika noggrannt så är det inte digitalt, man brukar kalla det "analog" då. Trots att digitala instrument håller på bli det allra vanligaste av många anledningar, så finns det fortfarande många platser där man kan stöta på visarinstrument. Samma pricincip för inkoppling och val av mätområde gäller som för digitala intstrument, så läs den sidan först.

Analoga instrument kan ha vissa fördelar fortfarande. De kan till exempel mäta strömmar och spänningar utan att ha någon batteri. Man får en större "känsla" för värdet när man ser en rörelse som är proportionellt mot värdet.

Vanligaste felen

Svårighet att koppla ihop nålens läge med rätt tolkning av skalan!

Fel polaritet (+ kopplad till -) så nålen inte åker UPP.

Sedan kommer alla typer av fel som även kan drabba digitala mätare:

Avläsning av nålens läge på skalan - Välj mätområde

Nålen bör ge så stort utslag som möjligt utan att det "slår i taket" (för största värdet i en mätserie). Mätområde säger vad maximala skalutslaget motsvarar. Till exempel: 300V innebär att visaren kommer att peka på skalans högsta värde (oftast längst till höger) då spänning är 300V. När spänning är noll så kommer nålen att ligga på sitt viloläge (oftast längst till vänster, ibland i mitten för vissa likströmsmätare). För ett vridspoleinstrument så är vridningen proportionellt mot strömmen. Då får man en linjär (lika stora steg) skala med noll till vänster och 300 till höger.

Om det inte finns en skala som slutar på 300 till höger, väljer man en som är enkel att omvandla. Om en skala slutar på 30 så kan man tolka den till 300 genom att multiplicera varje avläsning med 10 (bara flytta decimaltecknet ett steg åt höger).

Ibland (sällan) kan det saknas en skala som kan anpassat med decimal flyttning. Till exempel om man till ett mätområde 300 har en skala som slutar på 60 skulle man kunna "dela med 2 och ta gånger 10" (eller ta gånger 5 om man tycker bättre om det).

Att tolka ett läge på en skala är inte alltid så enkelt när nålen inte pekar på ett klart markerad streck.

Denna mätare har en ström genom sitt vridspoleelement som är så stor att nålen pekar på slutet av skalan(-orna). Detta kallas "fullt skalutslag". OBS: Du kan titta närmare på mätaren genom att föra musen över den. Detta gäller de flesta bilder på denna sida! (i vissa webbläsare måste man man aktivera bilden , t ex genom att klicka på den med muspekaren).
Hur stor spänning är kopplad till mätaren?

Bilden visar samma mätare som ovan men inte så mycket ström genom den. Då blir det mindre utslag. Hur stor spänning är det nu?


Bilden visar samma mätare som ovan men inte kopplat på samma sätt. Hur stor spänning är det nu?


Nu visas en mer utpräglat multimeter som är kopplad till ett vanligt ficklampsbatteri. Vilket mätområdet är valt?

Är röda mätsladden kopplad till lämplig uttag?

Är den någon skala på denna mätare som slutar på 3.0?

Vilken skala vore lättast att tolka om till 3.0?

Vilken avläsning av nålens läge borde vi få?

Här finns träningsprogram för analog instrumentavläsning. Du måste observera vilket mätområde som är inställt, vad är skalans markering för fullt skalutslag och sedan tolka nålens läge på skalan. Det kommer att kräva att du försöker uppskatta värden mellan skalstrecken väldigt noga (ta det som ett spel!) och att du anger korrekt enhet. (Det ingår även ett liknande program om avläsning av nonieskalor, som på skjutmått.)

Självuppackande Träningsprogram för avläsning av visarinstrument (i BASIC)

ZIP version av samma träningsprogram

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande