Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Coulombslag

Den enklast tänkbara laddningen är en punktladdning. Man studerar hur den elektriskt påverkar omgivningen genom att föra en liten positiv provladdning omkring den.
  • I denna applet kan man dra omkring den lilla provladdningen och samtidigt se vilken kraft den påverkas av.
  • Svarta pilen, "kraftvektorn", anger dess riktning och längden varierar med kraftens storlek.
  • När du drar omkring provladdningen, kan du avläsa dess x- och y-koordinater (relativt laddningen, som finns i (0; 0)) och storleken av kraften på provladdningen, |F|, i den gula rutan nere till vänster i appleten.
  • Du kan använda länkar nedan för appleten för att prova en mängd olika situationer.


En + laddning, ändra:
Lägen: V | N | | Ö
Laddning 1 | fördubbla
Avstånd: 1 | 2 | halv
hela vektorfältet

   

En - laddning, ändra:
Lägen: V | N | | Ö
Laddning 1 | fördubbla
Avstånd: 1 | 2 | halv
hela vektorfältet

Kontrollfrågor

• Vad händer med kraften om Du fördubblar laddningen? Svar

• Med vilken faktor ändras kraften om Du halverar avståndet till laddningen?Svar

• Hur ser Coulombs lag ut? Svar

Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande