Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Multimeterövning

Multimeter appletprogrammet på denna sida kan också användas som en övning i att beräkna förväntade spänningar och strömmar. Själva appletens grundfunktioner finns beskrivet på en annan sida du bör ha läst först.

Övnings mode

Om du klickar i mitten av mätare (vita cirkeln) försvinner visaren och avläsningen. Du kan nu varierar range och ev. annat. Se till att [ ]Rm inte har någon bock så slipper du ta hänsyn till hur mätaren påverkar kretsen. Man kan se den "equivalent circuit" (förenklat kopplingsschemat ner till höger i applet) och sedan räkna ut vad som skulle visas och skriva in det i tomrutan. När du trycker ENTER, får du reda på om det var rätt. Du får 3 chanser.

Exempel: När sidan öppnas så är appleten inställd för spänningsmätning med 10V område. Spänningskällan är 10 Volt och den är kopplad till 2 resistorer, båda med resistansen 10 kiloohm. Mätaren är avstängd (OFF). (Knapptexten anger här funktionen. Ibland så anger en knapp vad som händer när man trycker den).

Klicka i mitten av mätaren så att visaren försvinner. Räkna ut vilken spänning som kommer att råda över vertikala resistorn. Tryck på on/off-knappen för att starta övningen och skriv in ditt svar i VR= . När du skrivit in svaret och slår Enter, så ges respons, typ "Your answer is 5.0 V Very good!" eller "Try again", "one more chance" eller tredje gången: "Your answer is 5.0 V Ooop!" och rätta svaret visas ovanför mätaren.

(Du får använda , som decimal här! Oftast går inte det i java applets.)

Välj likspänningskällans utspänning V och resistorerna R, R2 genom att klicka på respektive och skriva i markerade topprutan.
Man kan också ändra de (och R2) med musklick:
  Höger/vänster klicka en gång, öka/minska värdet.
  Höger/vänster klicka två gånger, öka/minska ändringssteg).
     {ändring/klick, dV och dR visas i grått nedanför kretsen}
Om du håller musen nedtryck mer än 1 sec, börjar värdet bläddrar fram.

Enkel övning: Stäng av mätaren : OFF; Se till att [ ]Rm har ingen bock
Klicka på resistorn R. Skriv värdet 2,0 kohm och tryck Enter
Klicka på resistorn R2. Skriv värdet 5,0 kohm och tryck Enter
Klicka på batteriet. Skriv värdet 12,0 Volt och tryck Enter
Se till att de inställda värdena stämmer (Man kan oavsiktligt ändra något med ett musklick)
Räkna ut vilken spänning du väntar skall finnas över R!
Sätt igång mätaren [ON] (fortfarande [MODE Voltage] [10V])
Skriv ditt svar i rutan. Tryck Enter. Har du inte fått rätt, kolla nedan!


Svårare övningar

Om du sätter en bock i [ ]Rm så blir mätaren som en "riktig mätare" och den kommer att påverka kretsen när den kopplas in. Så den avlästa värdet på spänning/ström blir påverkad! Detta är mera VG eller MVG betonat.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande