Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Fotoelektrisk effekt - Solceller


Stigande oljepriser avspeglar dels vårt stora beroende och dels den begynnande minskningen av oljeproduktionen. Inom några decennier kommer oljan att svara för en tiondel av den energiproduktion den nu ger. Kol reserverna räcker längre men är förbundna med större miljöproblem.

En ren energikälla som ger direkt användbar elektriskenergi är solpaneler. Just nu ger de bara 0.01% av jorden primära energi behov. Är solpaneler något att räkna med?
All tillväxt på en begränsad planet måste plana ut, men här finns verkligen utrymme för en stor tillväxt:
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande