Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Strömmens beroende av spänning och temperatur

(öppnas i nytt fönster)

Detta applet visar en enkel modell av hur elektrisk ström beror av antalet fria elektroner, spänningen och absoluta temperaturen (i Kelvin mätt från absoluta nollpunkten). Du kan se hur den är beroende av alla tre parametrarna. Du kan reglera antalet elektroner och spänningen med motsvarande dragreglage. Den uppkomna strömmen visas i fönstret till höger.

Ännu längre till höger kan Du välja temperaturen genam att fälla ner en meny med "nedåt trekanten". Högre temperatur gör att atomerna i kristallstrukturen svänger snabbare och mera. Då krockar elektronerna oftare med atomerna och deras hastighet i "rätt" riktning minskar så resistansen ökar.

Om Du klickar med musen stannar animationen och den startar igen med ett ny klick.

Saker Du kan lägga märke till:

Saker Du kan kolla: Ett excelblad med liknande mätningar (som går till en mer komplett excel fil)

Detta appletprogram visar inte:


Mailadress till författaren av appletprogrammet: f.eschen@t-online.de
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande