Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Atomkärnans storlek

Hur stor, eller snarare hur liten är atomkärnan?

 1. Tänk Dig atomen stor som en fotbollsplan (ca 105m). Hur stor skulle då kärnan vara?
 2. Den skulle då bli ungefär stor som en ärta.
  När kärnan är så liten är det inte lätt, inte ens möjligt, att rita en skalenlig bild där kärnan syns.
 3. Om man visar en atommodell på datorns skärm med en diameter på 300 bildpunkter (det vill säga knappt halva skärmens bredd på en normal bildskärm) skulle atomkärnan bli 1/30 bildpunkt stor. Elektronerna skulle bli ännu mindre.
  Därför får vi acceptera att atombilder inte ritas skalenligt.


 4. Elektronerna snurrar runt kärnan och "fyller" resten av atomen och är den del av atomen som bestämmer många av dess egenskaper.
 5. Hur är förhållandet mellan kärnans och elektronernas massor?
 6. Om man skulle balansera massorna på en gungbräda skulle den tyngre delen (kärnan) behöva "sitta" nästan vid vridningspunkten.
  Trots att elektronerna "fyller" atomens volym så är deras massa bara 1/2000 eller mindre av kärnans massa.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande