Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Vad är ström?

Den elektriska strömmen, I, defineras som den laddning, Q, som per tidsenhet, t, passerar ett tvärsnitt av ledaren.

I = Q/t

Det finns två bilder av simulerade flöde av negativa partiklar nedan.

Vilken bild visar den största strömmen?
Svar:

Övre bilden: Hur många negativa partiklar lämnar den högra änden av ledaren under simuleringen?
Svar:

Hur många negativa partiklar kommer in från vänster under simuleringen?
Svar:

Vilken riktning har strömmen?
Svar:

Negativa laddningar som rör sig åt höger är samma ström som positiva partiklar som rör sig åt vänster. Trots att de vanligaste strömmarna (i metalledare) är rörliga elektroner, så är den "konventionella strömriktning" det hållet som positiva laddningar rör sig.

Nedre bilden: Hur många negativa partiklar lämnar den högra änden av ledaren under simuleringen? Svar:

Svår fråga: Hur stor ström är det i nedre bilden i SI enheter om de negativa partiklarna är elektroner?
Tips 1 (Alla)
Svar:

OBS Detta är en grov förenkling av hur elektroner rör sig. Egentligen så håller de fria elektronerna på att flyga hit och dit i hög fart även när strömmen är noll. (Lika många "hit" som "dit" = Noll). Men när en spänning driver en ström sker i genomsnitt en viss långsam drift av MÅNGA elektroner.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande