Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Kretssimulator 2 (Falstad)

Du måste ha Java-installerade för att se simuleringen.

Denna java applet är en elektrisk kretssimulator. När den öppnas visas en enkel krets med ett batteri med egen inre resistans och 3 resistorer och tillhörande strömbrytare:

Grön färg i ledningen visar positive spänning. Röd färg innebär (tyvärr) negativ spänning. Grå innebär jordad. (Om ingen punkt har jordats kan det bli lite olika.) De rörliga gula punkterna visar (konventionell) ström (ej elektroner).

För att öppna eller sluta en strömbrytare, klicka på det med musen (eller på knapp i omgivande sidan). När musen passerar över en komponent blir den markerad (ljusblå), och man ser en (engelsk) beskrivning av komponenten och dess tillstånd (till exempel: spänning, ström, effekt) i nedre högra hörnet av fönstret.

OM man högerklickar när musen är över en komponent kan man välja "Edit" (redigera) eller "Delete" (ta bort). Man kan även lägga in helt nya komponenter. Se anvisningssidan.

Det finns mängder av kretsar i högerklicksmenyn under "Circuits"! Prova Circuit > CFL > TrappBrytare, det är en enkel krets som också får plats här. De flesta behöver mera plats än de får i denna sida. Därför kan du här öppna appleten i ett eget fönster.

Om appleten skulle hänga sig, prova att ändra fönstrets storlek. Den fungerar bäst med Sun Java plugin.

Anvisningar | Öppna appleten i ett eget fönster | Mera fantastiska appletar av Falstad.

(Applet Version 1.1c, släppt 2005-03-22)

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande