Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Serie-laboration

Om du vill öppna Flash animeringen i ett eget fönster så du kan anpassa storleken till din skärm: denna Flash övning i eget fönster (fungerar inte för alla webbläsare).

I denna Flash övning skall du:

Hur förhåller sig resistorerna till varandra?
Svaret:

Hur är voltmetrarna kopplade till resistorerna? Tips 1 (Alla)
Svar:

Hur förhåller sig spänningen över resistorerna till varandra?
Svaret:

Hur förhåller sig spänningarna över resistorerna till spänningen från spänningskällan?
Svaret:

Hur är amperemetern kopplad till resistorerna? Tips 1 (Alla)
Svar:

Hur stor ström är det i kretsen?
Svaret:

Hur stor resistans skulle ge den strömmen när kopplad till 5 Volt?
Tips 1 (Alla)
Svaret:

Vad är summan av de kopplade resistanserna?
Svaret:

Vad betyder de färgade ringarna på resistorerna?
Tips 1 (Alla)
Svaret:

Klicka på strömmätaren. Byt till känsligaste strömmätområdet. Vad blir strömavläsningen nu?
Svaret:

Flash animeringen kommer från Universitet Bayreuth | Sigrid.Weber@uni-bayreuth.de

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande