Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Digital mätning

I denna Flash övning skall du läsa vad du skall göra:

"Zu messen ist die Spannung die zwishen dem rosa (+) und dem braunen (-) Draht abfällt."

Alltså: "Du skall mäta spänningen mellan den rosa (+) och den bruna tråden".

Andra tyska ord:

Om mätaren blir överkorsad med rött så betyder det att du har förstört mätaren eller dess säkring med för stor ström. Du kan fortsätta genom att klicka på weiter-knappen

 1. Sätt in svarta sladden i COM på mätaren
 2. Sätt in den röda i lämpligt hål för det som skall mätas (mA, 10A eller V/Ohm, "hfe" hålen är för att mäta på transistorer)
 3. Se till att mätsladdarna är inte kopplad till något än (I synnerhet om du kommer att koppla för strömmätning)
 4. Välj lämpligt mätområde med vridomkopplaren på mätaren. I första exemplet (spänning) skall du välja V (Volt) och största området, 200, tills du ser hur stor spänning det är.
 5. Sätt igång mätaren med POWER knappen
  Sätt svart mätsladden till avisolerade änden av den (förväntade) - ledaren.
 6. Sätt röda sladden till änden av den (förväntade) + ledaren.
 7. Kolla om avlästa värdet är såpass litet att ett känsligare mätområde hade kunnat väljas. I så fall välj det känsligaste området som rymmer värdet.
 8. Klicka på "Neue Aufgabe"
  Om det går till nästa, så har du gjort rätt, annars måste du kolla vad som var fel, rätta det och Klicka på "Neue Aufgabe" igen.
  Tråden längst till vänster i kabeln är "braun" (men det ser nästan svart ut)

Klicka här om du vill öppna Flash animeringen i ett eget fönster så du kan anpassa storleken som du vill. (fungerar inte för alla webbläsare).

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande