Е'хали медве'ди - Dikt av K. Tjukovskij

Läs dikten av K. Tjukovskij på sidan 63 i Raz dva tri 1, och försök sedan flytta orden som står här huller om buller i rätt ordning med hjälp av markören utan att titta på dikten.