Repetitionsuppgift 2 (Modul 5)

Här får du två fria skrivuppgifter:

1.

Свобо'дное вре'мя
I den här modulen har du träffat på många ord och uttryck för fritidssysselsättningar. Skriv några meningar om vad du tycker om att göra på fritiden, till exempel vad du spelar och hur du gör det till exempel bra eller sällan. Använd gärna några av de adverb som finns i Raz dva tri 1, övning 15.B.3.

2.

Skriv några meningar i nekad form!
Använd några av följande ord ur modul 5 och skriv minst fem meningar och gärna fler.
 
нет нельзя' ничего' не
рубль биле'т журна'л чита'ть
де'лать люби'ть говорои' ть смотре'ть
ра'зный прекра'сно немно'го непло'хо
ча'сто вме'сте де'ньги слу'шать
всегда' покупа'ть иг'рать звони'ть
иногда' ско'лько