Я рабо’тал в Москве’ - Verb i preteritum

Ryskan har bara ett tempus (tidsform) för förfluten tid. Det motsvarar svenskans imperfekt, perfekt och pluskvamperfekt. (Se Raz dva tri 1, 3.A.2, Minigrammatiken 12.D1 och i Можно!, kapitel 4.).

Preteritum bildas genom att -л -ла -ло -ли läggs till verbstammen, beroende på  subjektets genus, maskulinum, femininum, neutrum eller plural form.

Preteritum böjs så här:

Gör övningarna 3.B7, 4.B4 och 7 innan du gör denna övning.

Klicka på frågan, lyssna och svara själv. Klicka på svarsrutan och jämför med det rätta svaret.