Ви’ды тра’нспорта - Färdmedel

Att åka tåg är fortfarande det vanligaste sättet att resa i Ryssland. Den grammatiska konstruktionen vid uttryck som "åka tåg, åka buss" och så vidare är на + lokativ: ехать на поезде, на автобусе.

Jämför:  
Он едет на автобусе. Han åker buss.
Он сидит в автобусе. Han sitter i/på bussen.

1. Hörövning:
När du klickar på personerna får du höra vart och hur de reser. Kombinera personerna med uttrycken för olika färdmedel genom att dra siffran vid färdmedlet och släppa den på rätt person.

2. Skrivövning:
Lyssna på vad personerna säger genom att klicka på dem. Skriv ned vad de säger i textrutan bredvid.