Ру’сские а’дресы - Ryska adresser

Ryska adresser på kuvert skrivs annorlunda än vad vi är vana vid. Efter ordet Куда' (vart) skrivs först landets namn, sedan stadens namn, gatans namn, husets och lägenhetens nummer. Efter ordet Кому' (till vem) skrivs mottagarens namn i dativ. Mannens efternamn, som slutar med konsonant får ändelsen , och kvinnans får ändelsen -ой. Efter efternamnet skriver man i regel förnamn och fadersnamn, eller bara begynnelsebokstäverna.

Brev

Россия
Куда: 143900 Москва
уи. Арбат, д.25 кв. 14
Кому: Иванову Петру Ивановичу
(Ивановой Вере Ивановне)

ул.=у'лица (gatan)
д.=дом (hus)
кв.=кварти'ра (lägenhet)

 

Frimärken

Fyll i adresserna på kuvertet genom att flytta rätt ord med markören.