Repetitionsuppgift 1 (Modul 5)

Den här uppgiften består av en diktamen. Lyssna och skriv ner meningarna.