Övning

Här följer fler ord att öva på. Klicka på orden, lyssna och säg efter.
Försök sedan läsa utan ljud och använd ljudet som facit.
Lägg märke till skillnader i uttal även när ryska ord liknar de svenska.

Försök skriva orden genom att bara lyssna och skriva. Texta för hand eller öva skrivstil. Regler finns i din lärobok.

манеке’н skyltdocka да’ма dam
ма’рка frimärke кака’о kakao
ма’сса massa мото’р motor
хор kör да ja
ха’ос kaos такт takt
кран kran тома’т tomat
па’па pappa хара’ктер karaktär
стул stol брат bror
стол bord теа’тр teater
рис ris студе’нт student
ка’рта karta тра’ктор traktor
парла’мент parlament демокра’т demokrat
те’ннис tennis телефо’н telefon
парк park апте’ка apotek
па’спорт pass до’ктор doktor
курс kurs ви’рус virus