Чу'вства и ми'мика - Känslor och minspel

Vilket adjektiv beskriver den sinnesstämning pojken och flickan befinner sig i?
Klicka på högtalaren för att lyssna och ordet för att välja.

Nya ord

отча’янный/ая förtvivlad счастли’вый/ая lycklig
влюблённый/ая förälskad дово’льный/ая nöjd
удивлённый/ая förvånad зави’стливый/ая avundsjuk
весёлый/ая glad любопы’тный/ая nyfiken
реши'тельный/ая bestämd засте’нчивый/ая blyg