Вы шведы или финны?

Substantiv i nominativ (grundformen) - Personliga pronomen i nominativ - Intonation

Ryska substantiv finns i tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. I singular har de oftast olika ändelser: substantiv som slutar på konsonanter är oftast maskulina: .

Slutkonsonanten kan också vara mjuk: .

Substantiv som slutar på -а eller -я är oftast feminina: .

Substantiv som slutar på -о är neutrala: .

I plural har maskulina och feminina ord samma ändelse -ы eller -и: .

Neutrala ord har oftast ändelsen -а i plural: .
(Se Raz dva tri 1, 1.A.6)

Dessa ändelser känner du också igen i personliga pronomen: , han, hon, den, de.
(Se Raz dva tri 1, 1.A.7)

Lyssna och svara högt på frågorna. Det rätta svaret får du genom att klicka på svarsrutan. Lägg märke till intonationen.