Repetitionsuppgift 1 (Modul 4)

Här får du två skrivuppgifter:

1. Berätta om människorna på familjefotografiet. Du får hitta på både deras namn och historia. Under bilden hittar du frågor och uttryck som hjälper dig att berätta.
 
Familjefotografi med tre generationer.

Как их зову'т

Кого' (vem) он / она' лю'бит?

Он/она' похо'ж на...

Чей это брат / муж / сын / оте'ц / дя'дя / де'душка?

Чья это мать / дочь / сестра' / жена' / тётя / ба'бушка?

Кто он/она'? (yrke)

 

2. А'нна Ива'новна Попо'ва - медсестра'. Она' живёт в Но'вгороде, но сего'дня она' е'дет в Москву'. У неё ста'рая гита'ра. Ей нужна' но'вая.

Ю'рий Гага'рин, Еле'на Петро'ва Пётр Его'ров, Та'ня Репина и Наде'жда Кузнецо'ва е'дут на по'езде (åker tåg).

Berätta vilka yrken de har, var de bor och vart de är på väg. Berätta också vad de har med sig och vad de behöver. Användbara ord i sammanhanget hittar du i kapitel 11, Raz dva tri 1

 

Yrken:

Städer:

  журнали'ст Ки'ев
  врач Санкт Петербу'рг
  учи'тельница Стокго'льм
  касси'р Со'чи
  рабо'чий Му'рманск
  актёр/актри'са Новосиби'рск
  худо'жник Пари'ж
  психо'лог Хе'льсинки
  экономи'ст Москва'
  эле'ктрик Пра'га
  секрета'рь Владивосто'к
  лабора'нтка (laboratris) Арха'нгельск
  маля'р (målare)