Repetitionsuppgift 1 (modul 6)

Här får du tre skrivuppgifter:

1.

Berätta med några meningar om två vänner som möts på en resa. Hitta på och skriv ner deras samtal som en dialog. Använd ord och fraser som finns i modul 6 och tidigare i kursen.

Två vänner som möts på en resa.
 

Hur åker de?

 

Vart är de på väg?

 

Vad är målet med resan, vad ska de göra, vad talar de om?

 

Hitta på och skriv ner deras samtal som en dialog.

 

Använd ord och fraser som finns i enhet 6 och tidigare i boken.

 

Är det en shoppingresa, nöjesresa eller arbetsresa?

 

Vad har de gjort, vad ska de göra, vad brukar de göra?

 

2.

Berätta om vilka resor du själv brukar göra.

 

3.

Skriv ner tid och plats för din muntliga och skriftliga examination, eller kom med förslag om det inte redan är överenskommet.