Konsonanter - tonande och tonlösa

Precis som i svenskan bildar tonande och tonlösa konsonanter par, där stämbandstonen är det enda som skiljer.

Tonande Tonlösa
Б П
В Ф
Г К
Д Т
З С
Ж Ш

Regel enligt "minsta motståndets lag", som underlättar uttalet:
Tonande konsonant före tonlös uttalas tonlöst:


Tonlös konsonant blir tonande före tonande konsonant