Feminint och maskulint

- Анна шведка?  
- Да, она шведка.  
     
- Иван русский?  
- Да, он русский.  
     
- Анна и Улф русские?  
- Нет, они шведы.  

Dessa korta meningar visar några vanliga ändelser i maskulinum, femininum och plural för både substantiv, adjektiv och pronomen. Här ser du det grammatiska mönstret:

Maskulina substantiv slutar oftast på konsonant, feminina har ändelsen –a, neutrala –o/e, plural – ы/а. Dessa vokaler återfinns också i adjektivändelser och pronomen.
Lägg märke till att ett ord kan betonas olika i singular och plural form. 

  Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Substantiv швед      шве’ды
    страна   стра’ны
  Ура’л река   ре’ки
  Кита’й Росси’я де’ло дела
      мо’ре моря
  го’род      города
      молоко  
         
Adjektiv ру’сский ру’сская ру’сское ру’сские
  чёрный чёрная чёрное чёрные
         
Personliga
pronomen
он она оно они