Моско’вское вре’мя - Moskvatid

Rysslands yta är 17 075 000 kvadratkilometer och omfattar, grovt räknat, den östra halvan av Europa och den norra tredjedelen av Asien. Avståndet från öst till väst är indelat i 10 tidszoner. Moskva ligger i den andra tidszonen och Moskvatiden anges på varje järnvägsstation.

Den svenska tiden är 2 timmar efter Moskvatiden och i Vladivostok är den 7 timmar före Moskva.

Genom att med musen flytta "T-symbolen" kan du se tidsskillnaderna på kartan. Klicka på städerna för att höra uttalet.