Repetitionsuppgift 1 (Modul 2)

1.

Fyll i uppgifter om dig själv. Skriv ditt fadersnamn enligt ryska regler, och med ryska bokstäver förstås.

И'мя:

О'чество:

Фами'лия:

Национа'льность:

А'дрес:

2.

Ива'н Петро'вич Соколо'в har en dotter, Лена, och en son, Николай.

 

Vad är Nikolajs fullständiga namn på ryska?

 

 

Vad är Lenas fullständiga namn på ryska?

 

3.

Hur hälsar Лена på sin kompis Ка'тя, när de träffas?

Kollegor som hälsar på varandra.
 

Hur hälsar Ива'н Петро'вич Соколо'в på sin affärspartner Ири'на Сергее'евна Бело'ва på sammanträdet?

4.

Andra samtalet med din lärare.
Ge några förslag på tider när det passar dig att ringa din lärare.
Ring upp och hälsa och presentera dig igen, på ryska den här gången, och tala om vilket yrke du har och var du arbetar.

 

5.

Bilda några ryska meningar (minst 5 stycken påståenden och frågor) med hjälp av följande ord och namn. Böj orden som det passar och använd gärna andra ord.

 

зову'т

инжене'р

вас

здесь

парк

Ната'ша

наш

рабо'тает

зна'ю

в ку'хне

сестра'

ви'дел

шко'ла

моя'

он

меня'

Серёжа

ру'сский

что