Кото'рый час? - Hur mycket är klockan?

1. Klicka på den mening som säger vad klockan är.

2. Ско'лько вре'мени?

Klicka på klockorna och besvara frågan högt. Det rätta svaret får du efter en kort paus.