Ру’сская ка’рта - Ryska kartan

Города’ и ре’ки – Städer och floder

Kan du rysk geografi? Dra namnen med hjälp av markören till rätt plats på kartan, lyssna och säg efter. Om du är osäker kan du titta på kartorna längst bak i övningsboken, Raz dva tri 1. Alla stora städer har egen webbplats på Internet. Gör på samma sätt med de ryska floderna.