Что тебе' ну'жно? - Vad behöver du ?

ну'жен, нужна', ну'жно, нужны' (nödvändig)

Läs i övningsboken, Raz dva tri 1, 11.A.2 och i 11.A.3 eller i Можно! Kapitel 10, om kortformer av adjektiv. Lägg märke till att den som behöver något står i dativ:

Мне нужна' кни'га. (Jag behöver boken.)

Här övar vi bara нужен. Dra rätt form av нужен till rätt mening i följande övning.