Betoning och uttal

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П РСТ У Ф Х Ц Ч Ш Щ ъ Ы Ь Э Ю Я

Öva mer på denna del av alfabetet som enskilda bokstäver och i ord.
Klicka, lyssna och säg efter.
Försök sedan läsa orden utan att lyssna för att memorera bokstäverna.
Betoningen markeras med accent efter den betonade vokalen.

  Bokstav Ljudvärde Exempel  
А a a-ljud  ма’ма mamma
Б б b-ljud банк  bank 
В в v-ljud вино’  vin
Г г  g-ljud  гость gäst
Д д  d-ljud дом hus
Е е e-ljud день  dag
И и i-ljud Ива’н Ivan
К к k-ljud  кино’ bio
Л л l-ljud ла’мпа lampa
М м m-ljud мо’да mode
Н н n-ljud но’та not
О о å-ljud он han
П п p-ljud по’чта  post
Р р r-ljud  рома’н roman
С с s-ljud сестра’   syster
Т т t-ljud тигр tiger
У у o-ljud тури’ст turist
Ф ф f-ljud фаза’н fasan
Х х ach-ljud Бах Bach

Ordbetoning och uttal av obetonade а, о, е

Ryskan har rörlig betoning. Betoningen kan ligga på vilken stavelse som helst i ett ord. Man måste alltså höra ett ord för att kunna uttala det eller läsa en text med accenter, till exempel läroböcker och lexikon. I ryska tidningar och böcker finns inga betoningsmarkeringar.

Obetonade a och o uttalas likadant. De reduceras till ett slappt a eller ö-ljud. Lyssna:

Во’лга ка’рта
ла’мпа   мото’р
объе’кт И’горь
тра’ктор Ле’на

Obetonat e reduceras till ett slappt i-ljud:

Еле’на Ерева’н    
телефо’н  Ки’ев сестра’

ё är alltid betonat.

Framför е och и uttalas konsonanter, utom vissa sj-ljud, mjukt med tungan mot gommen. Det låter som om konsonanten följs av ett kort i eller j-ljud: