Газе’ты и журна’лы - Tidningar och tidskrifter

Klicka på tidningarna, lyssna och upprepa.

Under perestrojkan i slutet av 80-talet och efter censurens avskaffande 1990 ökade tidningsläsandet starkt i Ryssland. Stigande priser och konkurrens från Internet och TV har emellertid lett till att tidningsförsäljningen minskar igen.

Här är länkar till bland annat radio och tidningar:

Radio: Svenska nyheter på ryska

Moskovskie Novosti

Radiosändningar

Rysk-svensk ordbok

Svensk-rysk ordbok

Rysk fil