Смотрите! - Imperativform av verb

Denna verbform används när man uppmanar eller ber någon att göra något.

Imperativen har samma stam som tredje person plural presens:

Они смо'тр-ят   Они слу'ша-ют

Смотр-и'            Слу'ша-й

Смотр-и'те        Слу'ша-йте

och samma betoning som första person singular presens:

Läs i Raz dva tri 1, 10.A.4 och Minigrammatiken 12.E eller i Можно!, övningsbok s. 109 hur formen bildas och gör gärna övning 10.B.6 innan du gör denna övning.

Skriv den rätta formen i tabellen.

Exempel:

Hur säger du på ryska om du vill att de - eller någon som du tilltalar med ni - som lyssnar ska ...

Hur säger du till en person som du tilltalar med du ...