В свобо'дное вре'мя - På fritiden

I modul 5 lär du dig...

Raz dva tri 1, kapitel 13-17
Можно!, kapitel 6-8

På läger med kompisar.

Klicka på replikerna för att höra hur man använder verbet играть, som betyder både spela och leka.

I uttrycket "spela musikinstrument" används prepositionen на med substantivet i lokativ. När det gäller sport använder man prepositionen в med substantivet i ackusativ. (Se Raz dva tri 1, 15.A.3 och 13.A.3.)