Hörövning – Torget

Drag rätt text till rätt skylt. Klicka på den tomma skylten för att höra ordet och hämta sedan ordet från listan.

Adobe Flash-player behövs för att se denna övning.

Uttal
Курс, ка’рта, банк, конгре’сс
Konsonanterna i dessa ord uttalas separat och inte som sje-ljud, ng-ljud eller som i svenskans kurs, karta och bank. Klicka och lyssna.

т, к uttalas energiskt men oaspirerat (utan blåsljud), som på finska och franska:

Lägg märke till det tjocka, amerikanska, uttalet av л i Во’логда.