Хорошо' - Adverb

Läs Minigrammatiken, Raz dva tri 1, sidan 132 eller i Можно! kapitel 6 först och försök bilda adverb av adjektiv. Skriv in adverben i tabellen och när du klickar på Rätta får du höra hur ordet uttalas. Som du hör betonas ofta ordet olika som adjektiv och adverb.