Repetitionsuppgift 1 (Modul 3)

Den här uppgiften består av en diktamen på räkneord, lyssna och skriv siffrorna med bokstäver.