Cобра'ть чемода'н - Packa resväskan

Om du skriver rätt ord under bilden och trycker på [Enter] eller [Tab], hoppar sakerna själva direkt i resväskan!
Se kapitel 11 i Raz dva tri 1, sidan 38 eller i Можно!, kapitel 9.