Праздники - Högtidsdagar

I tabellen ser du officiella högtidsdagar det vill säga "röda" dagar, när man är ledig. Det finns många andra som man firar i Ryssland, om man vill.

Ме'сяц Число' Назва'ние
пра'здника
Månad Högtidsdagar
янва'рь 1-2 Но'вый Год januari Nyår
янва'рь 7 Рождество' januari Jul
март 8 Междунаро'дный
же'нский день
mars Internationella kvinnodagen
май 1-2 День
междунаро'дной
солида'рности
трудя'щихся
maj Första maj  
май 9 День Побе'ды maj Segerdagen*
ию'нь 12 День незави'симости Росси'и juni Självständighetsdagen**
ноя'брь 7-8 День
Октя'брьской революции
november Oktoberrevolutionsdagen***
дека'брь 12 День Конститу'ции december

Konstitutionsdagen****

* Den 9 maj firar man till minnet av segern i det Stora Fosterländska kriget mot Tyskland 1941-1945. En stor parad ordnas i Moskva varje år då, veteranerna träffas och fyrverkerier lyser upp himlen. Det är en av de mest älskade högtidsdagarna i Ryssland.

** Den 12 juni 1990 fick Ryssland Deklarationen om den statliga suveräniteten. Nu firar man den 12 juni som Rysslands nationaldag.

*** Du undrar kanske, varför man firar Oktoberrevolutionen i november? Det var den Ryska Ortodoxa kyrkans kalender som man använde 1917. Den skiljer sig fortfarande från den europeiska med 13 dagar. Lenin tog den kyrkliga kalendern ur bruk i ett av sina första dekret. Då blev det så, att själva revolutionen ägde rum i oktober enligt den gamla kalendern, men firas som fest den 7 november. Nu kallar man den dagen "Dag av endräkt och försoning".

**** Man firar Konstitutionen som nu är fri från kommunismens dogmer.

Till de mest älskade festerna hör påsken, Пасха, den största av högtidsdagarna inom Ryska Ortodoxa kyrkan.