Здравствуйте - Hur hälsar man på ryska

Det finns hälsningsfraser som används vid olika tidpunkter eller beroende på vem du hälsar på. Klicka på orden i rutan, så får du ljud, bild och förklaring.( OBS ett a för mycket har smugit sig in i stavningen för du-formen i alternativ 2)

Здра'вствуй är ett gammalt ord som betyder: "Må du vara frisk, vid god hälsa." Ryssar önskar ofta varandra god hälsa . Till exempel när en skål skall utbringas säger man: На здоро'вье! Ва'ше здоро'вье! som betyder: Vi dricker för er hälsa. Dessa ord används också om någon nyser: Будь здоро'в! Det är också önskan om en god hälsa! Soldater i ryska armen hälsar på sina befäl så här: Здра'вия жела'ю! Det betyder samma sak!

Vid första mötet med en människa är det naturligtvis viktigt att hitta de rätta orden men det är inte mindre viktigt att säga adjö på rätt sätt.

Det finns en skillnad i betydelse här. Säger man till exempel "På återseende", så finns det hopp om att träffas igen någon gång. Ordet som motsvarar svenska Farväl! är lite dystert. Säger man Проща'й, vet man inte om man kommer att ses igen, eller om man vill det ...