Он в Москве' - Lokativ

Substantiv i lokativ (Se Raz dva tri 1 3.A.1 och Minigrammatiken 5+10+11.F.1). Lokativ är ett av ryskans sex kasus.

Vad är kasus?

Nominativ och lokativ är exempel på två av ryskans sex kasusformer. Kasus är de böjningsmönster man använder för substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord beroende på vilken funktion ordet har i satsen. På svenska är det inte längre så viktigt med kasus eftersom kasusändelserna nästan har försvunnit, förutom genitivändelsen -s: pojkens. Ändå talar vi om nominativ, ackusativ, dativ och genitiv.

 

Kasus i ryskan kan visas så här:

Pappan köpte en hundvalp åt Ida för bingolottovinsten i stans zooaffär
Nominativ         ackusativ     dativ      instrumentalis   genitiv  lokativ

 

Nominativ - används för subjektet i satsen (Vem utför handlingen?).

Ackusativ - används för ackusativobjektet i satsen (Vad köpte han?).

Dativ - används för dativobjektet (Åt vem köpte han den?).

Instrumentalis - anger medlet, instrumentet (Med vad, för vad köpte han?).

Genitiv - anger ägandeformen (stans).

Lokativ - anger befintlighet (Var köpte han den?), och föregås alltid av en preposition.

Lokativ används endast efter preposition.
Exempel:

Om ordet slutar på -а eller -о faller det bort framför lokativändelsen -е:

Gör gärna övningarna i Raz dva tri 1, 3.B.5 och 6 i övningsboken eller Можно!, kapitel 3, innan du gör denna övning.