Studiehandledning Studieenhet 4 Undersök pH hos lösningar
Undersök pH hos lösningar

Detta är en övning som går ut på att undersöka pH hos några olika syror och baser med olika koncentrationer.

Syrorna du skall undersöka är saltsyra och ättiksyra med koncentrationerna 1 M, 0.1 M, 0.001 M och 0.0000001 M. Baserna natriumhydroxid och ammoniak provas med samma koncentrationer.

Lösningarnas pH bestäms genom att doppa ner ett indikatorpapper.

Övningen utföres med hjälp av programmet Chemland.

Du kan läsa mer och ladda ner Chemland från denna länk.

• Starta Chemland.
I huvudmenyn väljer du Equilibria och därefter Acids and Bases.
Under Tools i menyraden finner du instruktioner till övningen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande